سخن رییس کنفرانس

 

یکی از مهم‌ترین زیر بناهای علمی مورد نیاز «تولید ملی» چرخه دانش است. چرخه‌ای بر اساس زیرساخت گردآوری و ارزش گذاری دانش است. دانشی که امروزه از «اطلاعات» به دست می‌آید، در واقع حاصل انجام عملیات بر روی «داده» های خام است. عملیات پردازش، ارزش گذاری و دسته بندی، داده‌های بدون معنی را تبدیل به اطلاعات قابل فهم و استفاده می‌کند. جمع آوری داده به تنهایی ارزشی ندارد. مهم دسته بندی، ارزش گذاری و استفاده از آن در راستای اهداف مشخص شده است. در این صورت است که داده بی ارزش، تبدیل به اطلاعات با ارزش می‌شود. از همین رو که در کشورهای مختلف، گروه‌های مختلفی به عنوان «گردآورنده» یا Aggregator تشکیل شده‌اند تا با جمع آوری داده، استانداردسازی و پردازش آن، امکان استفاده از اطلاعات را برای نیازمندان آن فراهم کنند. در دسترس قرار دادن اطلاعات برای جویندگان و طالبان آن، موجب بسط و گسترش آن و تبدیل اطلاعات به دانش می‌شود. واضح است اگر رابطه بین دانش و تولید برقرار شود، نه تنها تولید پیشرفت خواهد کرد که موجب پیشرفت دانش نیز خواهد شد. بنابراین در رابطه‌ای چرخه وار شاهد رشد دانش و تولید خواهیم بود. ضمن آن که بدیهی است «تولید دانش محور» پایدار است و با هر قدم شکوفاتر می‌شود. ...    ادامه

فراخوان مقاله

فراخوان مقاله ...     ادامه


اطلاعيه ها و اخبار

 
هیچ اطلاعیه ای منتشر نشده است
 
اطلاعیه های بیشتر